News

प्रधानमन्त्रीको स्वा स्थ्य माथी किन रा जनी ति गर्दै छन् नेताहरु ?

टिचिङ अस्पतालमा स्वा स्थला भ गरि रहनु भएका प्रधानमन्त्रीलाई डि स्चा र्ज गराउन उहाँको सचिवालय सदस्य लागेको बुझिएको छ । स्वास्थ्यमा गुणा त्मक सुधा र भएकोले सचिवालयका सदस्यहरुले डि स्चा र्ज गर्न डाक्टरहरुलाई द वाव दिएका छन् । चिकित्सकहरुको नि गरा नीमा रहने गरी प्रधानमन्त्रीलाई अस्पतालबाट डि स्चा र्ज गरी बालुवाटारमा राख्नु पर्ने र त्यसको सन्देश बाहिर राम्रो जाने तर्क सचिवालयका सल्लाहकारहरुले गरिरहेका छन् ।

डि स्चा र्ज गरेर बालुवाटार राखेमा जनताको माझ सकारात्मक सन्देश जाने विष्णु रिमाल लगायत राजनीतिक व्यक्तिहरुको सोंच छ तर डाक्टरहरुको समुहले उहाँको स्वा स्थमा थोरै पनि ग डब ड वा ला परवा ही गर्न नस किने बताई रहेका छन् ।

नेपालमा राम्रा र यो ग्य डाक्टर नभ एको भए एपिन्डी साइटिस फु टि सकेको अव स्थामा ब चाउन विदे श लैजानु पर्दथ्यो । जुन ज्या दै ख तरा पुर्ण विषय हो भन्ने कुरा डाक्टर शिला खनालले बताउदछिन् । उनका अनुसार नेपालमा दक्ष चि कित्स क दक्ष उपचार प्रणाली नभ एको भए ।

प्रधानमन्त्रीलाई अति क ठीन हुन थियो । किनकी यो नफु टुन्जे ल केही हुँदैन पेटमा फु टे पछि यसले अनेक सम स्या देखाउँदछ ।
यसैले डाक्टरहरुले तु रुन्तै अ प्रेशन गरेर ब चाए । त्यसको साइ ड इफे क्ट भइसकेको भए सम स्या थियो ।

राजनीतिज्ञहरु बु झ्दैनन प्रधानमन्त्रीलाई डि स्चार्ज गर्न सचिवालयका सदस्यहरुले द वाव दिएका छन् । अस्पताललाई बालुवाटार न सम्झ न सल्लाहकारहरुलाई क डा जवा फ दिन था लेको स्रोतले बताएको छ ।

अप्रे श नपछि प्रधानमन्त्रीको र गतमा अ क्सिज न र प्ले टलेट्स को मात्रा क म भएको, सु गर पनि त लमा थि भरहेको छ । यो अबस्थामा डि स्चार्ज गर्न नस किने ज वाफ डाक्टरहरुले दिएका छन् ।

यसरी हे र्दा अस्पताल र राजनीतिक कक्ष फरक बिषय हुन् भान्ने ग तिलो प्र माण समेत हुन आउँछ | राजनीतिमा जे कुरा हुन्छ मेडिकलमा त्यो कुरा हुँदैन किनकी मेडिकल स्वास्थ्य सम्बन्धि बिषय हो भने राजनीति सामाजिक सम्बन्धि बिषय हो | मेडिकलले स्वास्थ्यमा सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ भने राजनीतिले समाजमा सन्तुलित बनाउने तर्फ ध्या न दिएको हुन्छ |

Related Articles

Back to top button
Close